Strona główna » Polityka prywatności
Szukaj produktu
Kontakt
 • ART SQUAD S.C.
  Ul. Barona 30 lok. 110
  43-100 Tychy
  NIP: 646 287 88 52
 • E-mail:sklep@art-squad.pl
 • Telefon+48 513 464 800
 • Godziny działania sklepuSKLEP STACJONARNY Tychy_ul.Barona 30 Poniedziałek-Piątek 9.00-17.00 Sobota 10.00-13.00

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

w serwisie internetowym sklep.art-squad.pl

Administrator danych

Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem sklep.art-squad.pl (dalej: Serwis) jest Art Squad Spółka Cywilna z siedzibą w Tychach, ul. Barona 30 lok. 110, 43-100 Tychy, (dalej: Administrator).

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w jego siedzibie bądź pod adresem mailowym: biuro@art-squad.pl

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), (dalej: RODO).

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Administrowanie Serwisem. Cele statystyczne. Gromadzone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu dane wykorzystywane są do celów administrowania Serwisem (w tym w szczególności do celów statystycznych). Więcej o rodzajach danych, które są zbierane w celach statystycznych dowiesz się z punktu Pliki cookies i inne technologie śledzące oraz Logi serwera.

Podstawą prawną przetwarzania danych gromadzonych do celów statystycznych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) czyli prawnie uzasadniony interes Administratora oraz wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane przechowywane przez Administratora w celach statystycznych są odpowiednio zabezpieczone poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poszanowanie zasady minimalizacji danych – na podstawie danych zbieranych w celach statystycznych nie ma możliwości identyfikacji użytkownika, a okres ich przechowywania wynosi 15 dni.

Zamówienia. W razie założenia zamówienia w sklepie internetowym funkcjonującym w ramach Serwisu, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku wystawiania faktury VAT również firma, numer NIP są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby złożyć zamówienie.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dokumentacja księgowa jest przechowywana przez Administratora przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poszanowanie zasady minimalizacji danych, zgodnie z przepisem art. 89 RODO.

Konto użytkownika. W ramach Serwisu istnieje możliwość założenia konta użytkownika, które służy usprawnieniu i ulepszeniu procesu składania zamówień za pośrednictwem Serwisu. Zakładając konto użytkownika należy podać dane osobowe takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. Założenie konta jest całkowicie dobrowolne, niezależne od możliwości złożenia zamówienia w ramach Serwisu. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane. Podanie danych jest dobrowolne.

W ramach usługi konta może Pan/Pani skorzystać z możliwości komentowania dostępnej w Serwisie. Komentarze, a tym samym dane osoby komentującej, jeśli zostaną podane będą widoczne dla wszystkich użytkowników Serwisu, niezależnie od posiadania konta. W celu skorzystania z możliwości komentowania nie jest wymagane podanie dalej idących danych, niż do założenia konta. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy w Serwisie, chyba że Użytkownik zwróci się do Administratora o usunięcie komentarza. Usunięcie komentarza nie powoduje usunięcia danych osobowych przetwarzanych w celu utrzymywania konta.

Dane przekazane w związku z założeniem konta przetwarzane są przez Administratora w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej z Administratorem poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. W przypadku usunięcia konta, dane osobowe wskazane w koncie zostaną usunięte – za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli z wykorzystaniem założonego konta zostało złożone zamówienie. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia historii zamówień przez okres niezbędny do ochrony praw Administratora na podstawie przepisu art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Kontakt za pośrednictwem formularza. Administrator gromadzi dane za pośrednictwem formularza kontaktu w celu odpowiedzi na przesłaną do Administratora korespondencję.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) RODO czyli wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie prowadzenia statystyk dotyczących Serwisu oraz archiwizacji korespondencji.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, np. w celu prawidłowej realizacji złożonego w sklepie internetowym zamówienia, a jednoznaczne określenie okresu archiwizacji korespondencji nie jest możliwe. Użytkownik ma prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami sądowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Newsletter. W razie utworzenia konta oraz zapisania się przez Państwa do newslettera wymagane jest podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Podanie imienia jest całkowicie dobrowolne i nie jest konieczne by zapisać się do newslettera, a jedynie służy personalizacji świadczonej usługi.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu realizacji usługi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, od chwili zapisania do momentu rezygnacji z usługi newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do całkowitego usunięcia danych z bazy danych. Dalsze przetwarzanie danych osobowych następuje w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia zgody na otrzymywanie newslettera. Podstawę dalszego przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Serwis wykorzystuje pliki typu cookies. Są to dane informatyczne (w szczególności małe pliki tekstowe) wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika strony internetowej. Pliki cookies są zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową oraz nieusuwanie plików cookies z pamięci urządzenia końcowego.

Serwis wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Cele przetwarzania. Dane uzyskane w ten sposób są gromadzone i przetwarzane w celach:

a) pomiaru ruchu internetowego strony internetowej,

b) tworzenia statystyk,

c) uzyskania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,

d) zapamiętywanie wersji językowej strony internetowej przeglądanej przez użytkownika.

Pliki cookies dzielą się na pliki odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).  Cele oraz podstawy prawne zbierania danych osobowych przez podmioty trzecie są wskazane w ich własnych politykach prywatności lub regulaminach, do których odesłanie znajduje się poniżej w punkcie Cookies podmiotów trzecich.  

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie),

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies w ramach Serwisu. Korzystając ze strony wyraża Pani/Pan zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na stosowanie plików cookies istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej albo usunięcia plików cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności lub uniemożliwić całkowicie korzystanie z Serwisu.

Istnieje możliwość całkowitego uniemożliwienia umieszczania plików typu cookies na Pani/Pana urządzeniu oraz uniemożliwienia ładowania się skryptów wtyczek w serwisie. Administrator informuje, iż w większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować przysyłanie plików typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Można również uniemożliwić ładowanie się wtyczek, np. przez blokowanie skryptów. Należy przy tym mieć na uwadze, że zmiany ustawień przeglądarki polegające na ograniczeniu stosowania plików typu cookies lub wtyczek internetowych mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie Administratora. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies oraz wtyczek internetowych.

Akceptacja dotycząca zbierania plików typu cookies może zostać odwołana przy użyciu opcji konfiguracyjnych dostępnych w przeglądarce internetowej. Dodatkowe informacje są dostępne na stronach:

Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/protect-your-privacy

Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari:

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Opera:

http://help.opera.com/opera/Windows/2393/pl/controlPages.html#manageCookies

Chrome:

https://support.google.com/chrome/?hl=pl#topic=7437824


Cookies własne. Cookies własne są wykorzystywane w ramach Serwisu w celu zapewnienia jego prawidłowego działania oraz umożliwienia składania zamówienia. Może Pani/Pan wyłączyć je całkowicie z poziomu przeglądarki internetowej, jak było wskazane wyżej jednakże prowadzi to do ograniczenia możliwości składania zamówień w Serwisie.

Cookies podmiotów trzecich. Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich, opisanych poniżej.

Google Analytics. Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu, a zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Gromadzone dane związane są  z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w Serwisie oraz służą do prowadzenia statystyk dla Serwisu. Rejestracji podlegają m.in. pierwsze i ostatnie odwiedziny na stronie, czas zakończenia sesji oraz pochodzenie użytkownika pomiędzy stronami. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics może Pani/Pan znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics znajdują się w wyjaśnieniach przygotowanych przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Od dnia 22 stycznia 2019 r. - o ile nie określono inaczej w treści którychkolwiek dodatkowych warunków polityki prywatności Google- użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii korzystają z Usług świadczonych przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Może Pani/Pan zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Inne. Serwis korzysta również z Map Google’a w celu ułatwienia Pani/Panu znalezienia lokalizacji naszej siedziby. W związku z tym mogą zostać wykorzystane pliki cookies Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA lub Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia dotyczące usługi Mapy.

W przypadku pozostawania zalogowanym w innej witrynie internetowej, Pani/Pana dane mogą zostać powiązane bezpośrednio z Pani/Pana danymi w tej witrynie. W celu uniknięcia powiązania, należy wylogować się ze swoich profili w witrynach internetowych.

Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona (dostawcą usług hostingowych jest: https://www.iq.pl/). Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, żądanie POST/GET, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym użytkownika Serwisu. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Administrator w ramach dostępu do panelu zarządzania Serwisem udostępnianym przez dostawcę usług hostingowych ma dostęp do logów serwera dla ostatnich trzech dni. Administrator nie tworzy w oparciu o logi serwera żadnych statystyk oraz nie identyfikuje użytkowników Serwisu.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności administratora danych, takie jak:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są
 • pracownicy Administratora
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym dostawcy systemów informatycznych i usług IT, w szczególności:
  1. dostawca usług hostingowych IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk, KRS: 0000007725 https://www.iq.pl/), z którego polityką prywatności można zapoznać się pod adresem https://www.iq.pl/iq/pdf/regulaminy/polityka-prywatnosci.pdf lub skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych dane-osobowe@iq.pl,
  2. dostawca oprogramowania sklepu internetowego Studio Komputerowe KAMELIA-NET Jacek Krysiak, 87-800 Włocławek, ul. Letnia 28g, NIP: 8880022534 (https://www.shopgold.pl/), z którego polityką prywatności można zapoznać się pod adresem https://www.shopgold.pl/polityka-prywatnosci-pm-28.html,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym podwykonawcy, biuro księgowe, dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelarie prawne w przypadku wystąpienia sporu),
 • inne podmioty, które są upoważnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Z uwagi na korzystanie przez Administratora z narzędzi Google Analytics, Pani/Pana dane zebrane na skutek stosowania plików typu cookies mogą być przekazywane do państw trzecich. W związku z utrzymywaniem przez Google LLC serwerów na całym świecie, Google LLC przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie, a Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zbierane za pośrednictwem Serwisu przechowywane będą do czasu wycofania udzielonej zgody lub dezaktualizacji celu przetwarzania tych danych.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Serwis nie zbiera w automatyczny sposób informacji od użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach typu cookies.

Administrator łączy ze sobą i ocenia gromadzone informacje, w tym dane osobowe w sposób automatyczny wyłącznie w celu dopasowania informacji marketingowych oraz ofert do zainteresowań i potrzeb użytkowników Serwisu. Automatyczne przetwarzanie informacji wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak dane dotyczące świadczonych usług i dane o lokalizacji.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

RODO przyznaje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do kopiowania i przenoszenia danych.

Szczegółowo Pani/Pana uprawnienia zostały opisane przepisach w art. 16 – 21 RODO. W razie wątpliwości dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych mogą zostać udzielone przez Administratora.

Podkreślić należy, że w każdym przypadku ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dojdzie Pani/Pan do przekonania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób naruszający przepisy prawa.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z formularzy w Serwisie lub w przypadku zmiany ustawień prywatności w ustawieniach przeglądarki internetowej – brakiem możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. W przypadku danych podanych fakultatywnie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych w celu, w którym udzielono zgody, do chwili jej cofnięcia.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści polityki prywatności i plików cookies.


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail


W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości.

Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania, korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych oraz wtyczek społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki internetowej. W celu edytowania ustawień plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Rozumiem i akceptuję